Ενας Δἁσκαλος των Επινιανὡν

Ενας Δἁσκαλος των Επινιανὡν

Οι αναμνἡσεις του τελευταἱου δἁσκαλου της Ανηφὁρας, μικρὁς συνοικισμὁς των Επινιανὡν (απὁ το περιοδικὁ Επινιανὡν Λὁγος).

Ágrafa 1977 The path to Vrangianá
Ágrafa 1977 – The path to Vrangianá

 

Agrafa:Karvasaras
Ágrafa 1977 – the bridge at Karvasarás

 

Ágrafa 1977 – the road to Monastiráki